Impressum

Företagsinformation:

INSTA-ADVERTISING KFT. 1011 UNGERN Budapest Fo utca 40 em 1.

Kontaktinformation:

Allmänna frågor: [email protected]
Mediarelaterade frågor: [email protected]

Hemsida: www.thereviewhub.co
Denna webbplats drivs av INSTA-ADVERTISING KFT., ett företag registrerat i Ungern.

Vänligen notera: Informationen i detta Impressum överensstämmer med de ungerska lagkraven för företagswebbplatser.

Handelsregister:
Företaget är registrerat i den ungerska domstolens handelsregister.

VAT ID: HU28819299


Rättsligt meddelande:
Innehållet på våra sidor har skapats med största omsorg. Vi kan dock inte garantera innehållets riktighet, fullständighet och aktualitet. Som tjänsteleverantör ansvarar vi för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med 7 § 1 § TMG (telemedialagen) enligt allmänna lagar. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.

Upphovsrätt: Innehållet och verken som tillhandahålls på dessa webbsidor regleras av Ungerns upphovsrättslagar. Duplicering, bearbetning, distribution eller någon form av kommersialisering av sådant material utanför räckvidden av upphovsrättslagen kräver skriftligt förhandsgodkännande från respektive författare eller skapare.

Notera: Om du upptäcker några juridiska oegentligheter på vår webbplats, vänligen kontakta oss via de angivna e-postadresserna. Vi kommer omedelbart att kontrollera fakta och ta bort allt innehåll om det behövs.

Dataskyddsombud: För att följa GDPR och andra relevanta lagar, INSTA-ADVERTISING KFT. har utsett ett dataskyddsombud. För alla frågor som rör dataskydd, vänligen kontakta vår dataskyddsombud på följande e-postadress: [email protected]

Ansvar för länkar: Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser som vi inte har någon kontroll över. Därför kan vi inte ta något ansvar för deras innehåll. Respektive leverantör eller operatör är alltid ansvarig för innehållet på länkade webbplatser. De länkade webbplatserna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen för eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll var inte uppenbart vid tidpunkten för länkningen.

Gällande lag: Denna webbplats (exklusive länkade webbplatser) kontrolleras av INSTA-ADVERTISING KFT. från sina kontor i Ungern. Genom att gå in på denna webbplats, du och INSTA-ADVERTISING KFT. samtycker till att Ungerns stadgar och lagar, utan hänsyn till lagkonflikternas principer, kommer att gälla för alla frågor som rör användningen av denna webbplats.

Ändringar av detta impressum: Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra detta Impressum. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar detta Impressum för att säkerställa att du är bekväm med eventuella ändringar. Din fortsatta användning av vår webbplats efter att ändringar har publicerats i detta Impressum innebär att du accepterar dessa ändringar.

Kontakta oss: Om du har några frågor om detta Impressum, vänligen kontakta oss på [email protected]

Senast uppdaterad: Detta Impressum uppdaterades senast den 16 maj 2023.

sv_SESwedish
TheReviewHub Co.
Logotyp